Kupní smlouva na psa

Máloco na světě je roztomilejší než štěně. Při představě, že by takovému sladkému stvoření měl někdo ubližovat nebo ho zanedbávat,  se jednomu dělá zle, jenže jako chovatel, ostatně podobně jako i rodič, musí  člověk jednoho dne štěně vypustit z hnízda, příjmout tento krok do neznáma a jen doufat, že k drobné nevinné bytosti, kterou vypiplal, nebude svět příliš krutý. Jsou zde ale instrumenty, které lze použít ke zvýšení pravděpodobnosti, že pokud jste přes veškerou snahu o prověřování prodali štěně jaksi nesprávným lidem, dokážete mu ještě přecejen pomoci. Jedním z takových nástrojů může být institut předkupního práva, který je v obecné rovině upraven občanským zákoníkem.

Předkupní právo se klasicky sjednává jako vedlejší ustanovení kupní smlouvy, lze jej ale samozřejmě sjednat i jako samostatnou smlouvu, praktičtější a jaksi přirozenější však bude první varianta. Podstatou tohoto institutu je právní vztah, na jehož základě vlastník věci, který hodlá věc převést na jinou osobu (prodat, darovat atp.), má povinnost tuto věc nejprve nabídnout ke koupi původnímu vlastníkovi. V našem případě tedy: nový majitel štěněte, který se např. po 3 měsících rozhodl, že vlastně pes je spíš otravný než zábavný a hodlá jej tedy přeprodat jako hračku, která jej omrzela, musí psa nejprve nabídnout ke koupi chovateli, od nějž jej získal.    


Již v samé kupní smlouvě by pes měl být dostatečně určitě a individuálně určen, u psů s rodokmenem je vhodné použít číslo tetování, dále klasicky údaj o pohlaví zvířete, jeho rase, datu narození a zevních charakteristikách, zejména o barvě a délce srsti. Obecně na  kupní smlouvu ohledně movitých věcí (mezi něž dosud čítáme i živá zvířata) a ani na smlouvu zřizující předkupní právo není kladen požadavek písemné formy pro jejich platnost, je ale zcela jasné, že pro další uplatňování práv z takto založených právních vztahů, bude písemný dokument, který je přesně formulován, datován a opatřen podpisy smluvních stran, kruciální.


Pokud jde o detaily formulace zakotvení předkupního práva, je vhodné jej dohodnout pro veškeré typy zcizení, tedy nejen pro úplatné převody (prodej), ale i pro ty bezúplatné (darování), chovatel se tak vyhne snahám obejít předkupní právo fingovaným darováním, které by však ve skutečnosti mělo za cíl zakrýt převod úplatný (pokud půjde o skutečné darování v rodině a do dobrých rukou, pak chovatel jistě nebude mít problém, dozví-li se vůbec o takové fakticky soukromé dipozici). Dále jistě vyvstane otázka ceny, za kterou může (předkupní právo je toliko právem oprávněné osoby – chovatele – nikoli povinností psa odkoupit) chovatel své předkupní právo realizovat, zákon k tomu říká, že kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Druhou zmíněnou variantu lze doporučit, je velice vhodné si tedy cenu dopředu dohodnout, a to klasicky jako cenu, za níž bylo štěně prodáno při prvním prodeji, jinak jste vystaveni riziku nastrčené třetí osoby, která naoko tvrdí, že hodlá za psa zaplatit statisíce, což samozřejmě ve skutečnosti nechce nikdy učinit. Ačkoli by v uvedeném postupu někteří budoucí majitelé psů mohli vidět snahu chovatele si vyhradit možnost koupit si za cenu běžného štěněte vyzávoděného šampióna, chovatelé (pokud jsou aspoň trochu slušní) bývají  u zřizování  předkupního práva motivováni spíše snahou ovlivnit, do jakých rukou se pes dostává, a ne vidinou mamonu. Pokud byste snad měli problém podepsat takovou smlouvu jen kvůli obavě, že pokud vám ze štěněte náhodou vyroste světový šampion, tak jej pak nebudete moci dostatečně dobře zpeněžit, pak opravdu nepodepisujte, protože pes vám do rukou vůbec nepatří, kupte si zlatou cihlu a spekulujte raději na vzestup ceny této komodity.


Pokud jde o dobu uplatnění předkupního práva, tedy o otázku, do kdy musí chovatel zaplatit cenu z předkupního práva a psa vzít nazpět, pak platí, že není-li ve smlouvě dohodnuta jiná doba, ve které má být prodej proveden, musí oprávněná osoba, tedy v našem případe původní chovatel, vyplatit psa  do osmi dnů ode dne, kdy mu byla učiněna nabídka na realizaci předkupního práva, tedy oznámen úmysl majitele psa prodat. Pokud je chovateli nabídka učiněna, ale on nezaplatí dohodnutou cenu (či cenu nabídnutou třetí osobou, jestliže nebyla dohodnuta) po marném uplynutí lhůty k uplatnění předkupní právo zaniká (lze jej však výslovně dohodnout jako věcné právo, pak smlouva musí být písemná a v takovém případě by měl chovatel předkupní právo ke psu i nadále, tedy i vůci dalším majitelům psa).


Předkupní právo má pro oprávněnou osobu (v našem případě chovatele) osobní povahu, a tak nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze jej ani převést na jinou osobu.
Pokud jde o postup v případě, že předkupní právo je porušeno, tedy majitel psa nedbá předkupního práva a převede psa na jinou osobu, pak se chovatel (má-li to štěstí, že se o tom vůbec dozví) může především domáhat, aby mu věc, tedy chudák pejsek, byla nabídnuta ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno. Domáhat se takto svého práva pak chovatel bude u příslušného soudu, kdy půjde o občanskoprávní věc.

Poslední aktualizace ( 02. Února. 2013 )
 

tvorba-webovych-stranek-pro-chovatelske-stanice

2345advert

Přidat chovnou stanici

Váš e-mail 
Název CHS 
www 
Plemeno 
Opište tento kód jxtyhi SPAM prevence
    

reklama

tvorba wwwstranek pro chovatele
Moonbarks tvorba www pro chovatele psů
Ragdoll kočka
Ragdoll chovná stanice Chovná stanice koček Ragdoll
bubbledog-tibetska-doga
Tibetská doga Shangri La Bohemia.

 

 

blondpes.cz

První moderní online magazín o psech. Psí novinky z celého světa, právní poradna, fotoreportáže z výstav psů, štěňátka a psi na prodej, prezentace chovatelských stanic, atlas psů.
Informace o nových plemench psů, exotická a málopočetná plemena, žebříček popularity jednotlivých plemen a další exkluzivní informace na jednom místě.

To je portál pro pejskaře blondpes.cz

Tvorba vizitek pro chovatele psů a koček