Lidí, kteří nedokáží dostát svým závazkům, stále přibývá, výkon rozhodnutí a zejména pak exekuce se tak stávají čím dál tím rozšířenější kratochvílí, kdy vám nejčastěji právě exekutor zábavnou formou přemění majetek či jeho zbytky na peníze pro věřitele, kterému jste nechtěli, nebo nedokázali zaplatit dobrovolně. Samozřejmě exekutor nezapomíná při svém bohu a právu libém řádění ani na své kapesné, ovšemže si bere jen tolik, aby zaplatil své zaměstnance a sám nezemřel hlady a mohl každému členu své rodiny pořídit alespoň po jednom nuzném BMW (přitom navzdory odmítavým názorům podezíravé veřejnosti někteří exekutoři ani neřídí nejvyšší dostupnou řadu této značky!).

Oblast právní úpravy exekucí výrazně zasáhla nedávná novela občanského soudního řádu (leden 2013) a exekučního řádu, která mimo jiné přinesla výrazný průlom do možnosti exekutora nastupovat na živá zvířata v péči dlužníka coby povinného.


Jelikož jedním z možných způsobů provedení exekuce je prodej movitých věcí dlužníka, mohly být dříve předmětem výkonu rozhodnutí a exekuce také zvířata v lidské péči, neboť zvíře je stále věcí v právním smyslu (nový občanský zákoník sice proklamuje, že živé zvíře věcí není, přiměřené použití právních ustanovení o movitých věcech, u nichž to jejich povaha nevylučuje,i  na zvířata, však i po roce 2014 přetrvá).

 

Před lednem 2013 bylo zabavení psů možné


S nadsázkou řečeno tedy bylo teoreticky možné, že jste po návratu z práce (za kterou po kamarádském zásahu exekutora pobíráte pouze nezabavitelné minimum) doma našli Alíka silně zmateného a zneužitého ošklivou nálepkou „exekučně zabaveno“, pokud by Alík byl šampion, bylo by tedy i teoreticky možné, že by byl se slušným výnosem prodán ve veřejné dražbě. Je však třeba říci, že obecně význam zabavování a prodeje movitých věcí (vyjma drahé elektroniky a automobilů) v exekuci upadá, neboť se prostě nevyplatí, a to kvůli neuspokojivému poměru nákladů na mobiliární exekuci (šolichání u dlužníka doma) a následnou dražbu k jejímu následnému výnosu. Postih domácích mazlíčků nadto téměř nebyl v praxi využíván, jednak málokterý mazlíček měl dostatečnou hodnotu, a pak ačkoli vykonavatelé exekutora bývají srdnatí a tvrdí chlapci, ne každému z nich se vždy chtělo tváří v tlamu zkoumat, zdali rotvajler Eda souhlasí s notoricky známou právní a morální poučkou, že smlouvy se mají dodržovat, či zdali je naopak zastáncem teorie přežití silnějšího a natržení zadku slabší strany konfliktu. Zabavení zvířat v zájmovém chovu, tak bylo až na vyjímečné případy spíse jaksi hrozbou a prostředkem psychického tlaku na dlužníka.

 

Psi již nemohou být předmětem exekučního postihu

 

Novela občanského soudního řádu naznačenou situaci však s účinností od 1.1.2013 radikálně mění, neboť byl rozšířen (příkladmý) výčet věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (a tedy ani exekuci), kdy bylo v občanském soudním řádu doplněno do ustanovení § 322 odst. 2 písmeno e) které říká, že z výkonu rozhodnutí jsou vyloučena zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Alík, který Vám tedy slouží jako kamarád a neunávně celé hodiny naslouchá Vašim příběhům o tom, co byste udělali svému šéfovi, kdybyste jen s ním dostali hodinu v osamění v pozemním krytu, je napříště před vykonavateli exekutora v bezpečí. Jinými slovy kočky, psi, fretky a další zvířata chovaná v zájmovém chovu (která jsou tedy v lidské péči nikoli z hospodářských, ale z citových a obdobných důvodů) již nemohou být předmětem exekučního postihu. Nicméně pokud by například váš pes nebo rozkurážená kočka bránila ohrožujícím způsobem vykonavatelům v návštěvě vašeho příbytku, stále přichází v úvahu teoretická možnost eliminace zvířete prostřednictvím odchytové služby, pokud ovšem váš pejsek se štěstím přestojí odchyt bez úhony, musí vám být vydán nazpět.

 

Skot zabaven být může

 

Zatímco Alík exekučnímu postihu tedy unikl, kravka Mařka vedle ve stáji je stále jaksi v háji a pokud vyháhaný dluh nezaplatíte, před exekutorem jí neuhájí ani všichni hovězí svatí. I v minulosti byl exekuční prodej hospodářských zvířat relativně často využívaným nástrojem, neboť hodnota jednotlivého kusu jde do tisíců korun. Takto exekučně postižená zvířata jsou pak dražena zpravidla přímo v místě svého chovu, ve stájích či na pastvinách, a to jednotlivě či nezřídkakdy jako celek ve stádu. Vydražitelem zde bude klasicky další zemědělec či jiná osoba pohybující se v oblasti obchodu se skotem, prasaty či drůbeží, která disponuje potřebnými odbornými znalostmi, povoleními a zázemím pro nakládání s předmětnými živočichy. Takto vydražená hospodářská zvířata přes krátké intermezzo s exekucí dojdou zpravidla  osudu, jaký pro ně zamýšlel již jejich původní majitel, tedy smrti na jatkách.Poslední aktualizace ( 10. Června. 2013 )
 

tvorba-webovych-stranek-pro-chovatelske-stanice

2345advert

Přidat chovnou stanici

Váš e-mail 
Název CHS 
www 
Plemeno 
Opište tento kód wqsxgw SPAM prevence
    

reklama

tvorba wwwstranek pro chovatele
Moonbarks tvorba www pro chovatele psů
Ragdoll kočka
Ragdoll chovná stanice Chovná stanice koček Ragdoll
bubbledog-tibetska-doga
Tibetská doga Shangri La Bohemia.

 

 

blondpes.cz

První moderní online magazín o psech. Psí novinky z celého světa, právní poradna, fotoreportáže z výstav psů, štěňátka a psi na prodej, prezentace chovatelských stanic, atlas psů.
Informace o nových plemench psů, exotická a málopočetná plemena, žebříček popularity jednotlivých plemen a další exkluzivní informace na jednom místě.

To je portál pro pejskaře blondpes.cz

Tvorba vizitek pro chovatele psů a koček